Αρχική σελίδα » Επικοινωνία » Γραμματεία Τμήματος Φ.Π.Ψ. (για θέματα ΠΜΣ)

Γραμματεία του Τμήματος Παι.Τ.Δ.Ε. (για θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών)

 

Για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, όπως έκδοση φοιτητικού πάσο, εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών του Παι.Τ.Δ.Ε., έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας ή πιστοποιητικού σπουδών μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-7277961.

 

Το γραφείο της Γραμματείας βρίσκεται στον 3ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (γραφείο 303). Οι ώρες υποδοχής των φοιτητών είναι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11.00-14.00.