Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Χρήσιμο Υλικό Για Τους/Τις Φοιτητές/-τριες » Φοιτητικό Πάσο

Φοιτητικό Πάσο

Για τη διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσο για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, μεταβείτε στη σχετική σελίδα

πατώντας εδώ, επιλέγοντας τη δυνατότητα "Μεταπτυχιακός φοιτητής" στο μενού "Εγγραφή".

Για πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την έκδοση πάσο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 210-7277962. Υπεύθυνος ο κος Γ.Ρόμπολας.