Αρχική σελίδα » Ακαδημαϊκά » Μέλη ΔΕΠ

Μέλη Δ.Ε.Π.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών τα οποία διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό είναι τα ακόλουθα:

Καθηγητές/-τριες

 • Αγγελική Γενά (Ειδίκευση: «Ειδική Αγωγή») 

        Υπεύθυνη Κατεύθυνσης "Ειδική Αγωγή" - Βιογραφικό Σημείωμα

 • Πολυχρόνης Κυνηγός (Ειδίκευση: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Εκπαίδευση - Διδακτική των Μαθηματικών»)

Υπεύθυνος Κατεύθυνσης "Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση" - Βιογραφικό Σημείωμα

 •  Μαρία - Ζωή Φουντοπούλου (Ειδίκευση: «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας») - Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευαγγελία Φρυδάκη (Ειδίκευση: «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας»)

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. - Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπληρωτές/-ώτριες Καθηγητές/-τριες 

 • Θεοδώρα Κάββουρα - Σισσούρα (Ειδίκευση: «Διδακτική της Ιστορίας»)
 • Υπεύθυνη Κατεύθυνσης "Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία" - Βιογραφικό Σημείωμα

 • Γεώργιος Παπακωνσταντίνου (Ειδίκευση: Διοίκηση και Οικονομικά της Εκπαίδευσης)

  Υπεύθυνος Κατεύθυνσης "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" - Βιογραφικό Σημείωμα

 • Γεώργιος Πασιάς (Ειδίκευση: «Συγκριτική Παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση») - Βιογραφικό Σημείωμα

Επίκουροι/-ες Καθηγητές/-τριες

 • Αθανάσιος Βέρδης (Ειδίκευση: "Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση")

Υπεύθυνος Κατεύθυνσης "Εκπαιδευτική Αξιολόγηση" - Βιογραφικό Σημείωμα

 • Μαρία-Καλομοίρα Δασκολιά (Ειδίκευση: «Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»)

Υπεύθυνη Κατεύθυνσης "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη" - Βιογραφικό Σημείωμα

 • Αθανάσιος Μιχάλης (Ειδίκευση: «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας και 

με τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών») - Βιογραφικό Σημείωμα

 • Χρήστος Παρθένης (Ειδίκευση: «Θεωρία και Πράξη της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης») 

       Υπεύθυνος Κατεύθυνσης "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"- Βιογραφικό Σημείωμα