ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών ότι, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για την υποβολή αίτησης, η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών παρατείνεται έως την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014.

Διευκρινίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν (με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ) και όσοι ολοκληρώνουν την προπτυχιακή τους φοίτηση κατά την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2014.

 

Δείτε εδώ το κείμενο της νέας προκήρυξης θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

(Με διευκρινίσεις για τη διαδικασία εισαγωγής)

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου"!

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι Πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας). Με τη νέα του μορφή λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2010-2011.

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει ειδίκευση σε επτά διαφορετικές κατευθύνσεις:

  1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία, 
  2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, 
  3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, 
  4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 
  5. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, 
  6. Ειδική Αγωγή και
  7. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Όλες οι κατευθύνσεις έχουν ως συνεκτικό άξονά τους την έννοια του εκπαιδευτικού έργου.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμόν 138465/Γ2, Φ.Ε.Κ. 2433/Β', το Π.Μ.Σ. "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου", απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ' του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του Ν. 4186/2013.

Πλοηγηθείτε ελεύθερα στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να ενημερωθείτε εις βάθος για τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.!