Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου"!

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι Πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας). Με τη νέα του μορφή λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2010-2011.

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει ειδίκευση σε επτά διαφορετικές κατευθύνσεις:

  1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία, 
  2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, 
  3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 
  4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 
  5. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, 
  6. Ειδική Αγωγή και
  7. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Όλες οι κατευθύνσεις έχουν ως συνεκτικό άξονά τους την έννοια του εκπαιδευτικού έργου.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμόν 138465/Γ2, Φ.Ε.Κ. 2433/Β', το Π.Μ.Σ. "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου", απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ' του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του Ν. 4186/2013.

Πλοηγηθείτε ελεύθερα στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να ενημερωθείτε εις βάθος για τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.!

17/07/2018

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» στη νέα του μορφή – Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ύλη και την ενδεικτική βιβλιογραφία των εξετάσεων πατήστε εδώ.