ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΜΣ "Θε.Π.Α.Ε.Ε."

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» προέκυψε από την αναμόρφωση του ΠΜΣ «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης», το οποίο άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 (ΦΕΚ 55/28.1.94), και, με τη νέα του μορφή, συνέχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (Αποφ. ΓΣΕΣ Τμήματος ΦΠΨ της 23.6.2010, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 113920/Β7, ΦΕΚ 2065, τ. Β΄/29.7.2014). Μετά την διαδικασία επανίδρυσης, λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 5500/Β΄/7.12.2018) και με την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του λειτουργεί βάσει του ΦΕΚ 3133 τεύχος Β΄6-8-2019.

Στο ΠΜΣ λειτουργούν τρεις ειδικεύσεις:

 • η «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
 • η «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
 • η «Ειδική Αγωγή»

01/06/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β΄7.12.2018, ΦΕΚ 3133, τεύχος Β΄6.8.2019), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

 • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
 • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

Για το κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Για να δείτε τα αποτελέσματα για την Ειδίκευση "Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση", παρακαλούμε ελέγξτε τον αριθμό πρωτοκόλλου, που σας είχε δοθεί κατά την αίτησή σας στο ΠΜΣ, πατώντας εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα για την Ειδίκευση "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση", παρακαλούμε ελέγξτε τον αριθμό πρωτοκόλλου, που σας είχε δοθεί κατά την αίτησή σας στο ΠΜΣ, πατώντας εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα για την Ειδίκευση "Ειδική Αγωγή", παρακαλούμε ελέγξτε τον αριθμό πρωτοκόλλου, που σας είχε δοθεί κατά την αίτησή σας στο ΠΜΣ, πατώντας εδώ.

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους τις υποψήφιες και τους υποψήφιους που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής των νέων φοιτητριών/τών.

Η ανακοίνωση για τις εγγραφές και το πρόγραμμα μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στα αντίστοιχα πεδία.

1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών που υλοποιεί, οργανώνει την 1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων/ Διδακτορισσών του Τμήματος. Η εκδήλωση με τίτλο:  «1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων/ Διδακτορισσών του Παι.Τ.Δ.Ε.»  θα διεξαχθεί το  Σάββατο 27 Μαΐου 2023 στα Αμφιθέατρα 440 και 442 της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Στη συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλες και όλοι οι Υποψήφιοι/ Υποψήφιες καθώς και οι Νέοι/ Νέες Διδάκτορες/ Διδακτόρισσες του Τμήματος, κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα / την επιβλέπουσα της διατριβής τους. Η συμμετοχή τους είναι δυνατή με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

 • Οι Υπ. Διδάκτορες/ Διδακτόρισσες που βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της διατριβής τους, καθώς και οι Νέοι Διδάκτορες/ Νέες Διδακτόρισσες, που υποστήριξαν την εργασία τους κατά το προηγούμενο ή το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, θα έχουν τη δυνατότητα προφορικής ανακοίνωσης (έως 15 λεπτά).
 • Οι Υπ. Διδάκτορες/ Διδακτόρισσες που έχουν προχωρήσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τους (ενδεικτικά: έχουν ολοκληρώσει την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και βρίσκονται στο στάδιο διεξαγωγής ή ολοκλήρωσης της διδακτορικής τους έρευνας), θα παρουσιάσουν την πρόοδο της έρευνάς τους μέσω ή μέσω σύντομης προφορικής ανακοίνωσης (έως 10 λεπτά) ή αναρτημένης ανακοίνωσης.
 • Οι Υπ. Διδάκτορες/ Διδακτόρισσες που μόλις ξεκίνησαν ή βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο εκπόνησης της διδακτορικής εργασίας τους θα παρουσιάσουν την πρόταση για διδακτορική διατριβή που υπέβαλλαν στο Τμήμα μέσω αναρτημένης ανακοίνωσης.

Η Επιστημονική Συνάντηση θα περιλαμβάνει επίσης κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές, μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, σε ζητήματα που αφορούν στη μεθοδολογία και στις θεματικές των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα.

Τις εργασίες της Επιστημονικής Συνάντησης μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές φοιτήτριες και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες των Π.Μ.Σ. του Τμήματος καθώς και άλλων Π.Μ.Σ. με προσανατολισμό τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, όπως επίσης προπτυχιακές φοιτήτριες και προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Η συνάντηση είναι επίσης ανοικτή σε αποφοίτους Π.Μ.Σ., αποφοίτους του Τμήματος Παι.Τ.Δ.Ε. και άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ, όπως επίσης σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές α’ και β’ κύκλου στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

Το τελικό πρόγραμμα της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης Υποψηφίων Διδακτόρων/ Διδακτορισσών του Παι.Τ.Δ.Ε. μπορείτε να το δείτε εδώ.

Η Οργανωτική Επιτροπή  (με αλφαβητική σειρά):

Φαίη Αντωνίου, Αν. Καθηγήτρια
Αναστασία Βλάχου, Καθηγήτρια
Μαρία Δασκολιά, Αν. Καθηγήτρια
Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής
Γιάννης Ρουσσάκης, Επίκ. Καθηγητής

17/03/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β΄7.12.2018, ΦΕΚ 3133, τεύχος Β΄6.8.2019), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

 • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
 • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
 • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή»

Για το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.

03/10/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Για να δείτε τα αποτελέσματα (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ" ) ελέγξτε τον αριθμό πρωτοκόλλου που σας είχε δοθεί την ημέρα της συνέντευξης και πατήστε εδώ.

 Για να δείτε τα αποτελέσματα (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ "ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ) ελέγξτε τον αριθμό πρωτοκόλλου που σας είχε δοθεί την ημέρα της συνέντευξης και πατήστε εδώ.

 Ευχαριστούμε θερμά όλους/όλες  τους/τις  υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών/τριών.

Σε νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τις εγγραφές.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

19/09/2022

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑ

Για να λάβετε μέρος στην έρευνα των αποφοίτων του ΕΚΠΑ παρακαλούμε να πατήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο

19/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

11/04/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β΄7.12.2018, ΦΕΚ 3133, τεύχος Β΄6.8.2019), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

 • Έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
 • Έως 22 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

 

Για το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

 Για την Αίτηση πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για να δείτε το flyer πατήστε στο εικονίδιο.