12/09/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

 Για να δείτε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ακαδημαϊκό έτος 2018-19) πατήστε εδώ.

Για να δείτε την ύλη και την ενδεικτική βιβλιογραφία των εξετάσεων πατήστε εδώ.

Για να δείτε το έντυπο αίτησης πατήστε εδώ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9/2018.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου"!

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι Πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων (τρία εξάμηνα φοίτησης και ένα εξάμηνο για τη σύνθεση της διπλωματικής εργασίας). Με τη νέα του μορφή λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2010-2011.

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει ειδίκευση σε επτά διαφορετικές κατευθύνσεις:

  1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία, 
  2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, 
  3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 
  4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 
  5. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, 
  6. Ειδική Αγωγή και
  7. Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Όλες οι κατευθύνσεις έχουν ως συνεκτικό άξονά τους την έννοια του εκπαιδευτικού έργου.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμόν 138465/Γ2, Φ.Ε.Κ. 2433/Β', το Π.Μ.Σ. "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου", απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ' του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του Ν. 4186/2013.

Πλοηγηθείτε ελεύθερα στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να ενημερωθείτε εις βάθος για τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.!