Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ "ΘΕΠΑΕΕ".

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» προέκυψε από την αναμόρφωση του ΠΜΣ «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης», το οποίο άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 (ΦΕΚ 55/28.1.94), και, με τη νέα του μορφή, συνέχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (Αποφ. ΓΣΕΣ Τμήματος ΦΠΨ της 23.6.2010, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 113920/Β7, ΦΕΚ 2065, τ. Β΄/29.7.2014). Μετά την διαδικασία επανίδρυσης, λειτουργεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 4127/Β΄/20.9.2018).

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για παιδαγωγική εξειδίκευση των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, και πιο συγκεκριμένα:

α. Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

β. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

γ. Ειδική Αγωγή

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΠΨ

Eπ’ αφορμή του Σχεδίου Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα επ’ αφορμή του άρθρου 12, το οποίο αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ» καλούμε όλους τους αποφοίτους του Τομέα Παιδαγωγικής, Προπτυχιακού ή/και  Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών να δηλώσουν τη στήριξή τους στο αίτημα του Τομέα Παιδαγωγικής για διασφάλιση ίδιων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μελλοντικούς πτυχιούχους των δύο προτεινόμενων προς ίδρυση Τμημάτων με εκείνα που τους διασφάλιζε η φοίτησή τους στο Τμήμα ΦΠΨ, ώστε ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών που παρέχεται να ανταποκρίνεται και σε επιστημονικές, και σε ερευνητικές και σε επαγγελματικές αξιώσεις.

Παρακαλούμε τα ηλεκτρονικά μηνύματά σας να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση thepae@ppp.uoa.gr .

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων για τις ειδικεύσεις "Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση"  , "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση" και "Ειδική Αγωγή" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Για να δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων για τις Ειδικεύσεις "Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση"  και "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων για την Ειδίκευση "Ειδική Αγωγή" πατήστε εδώ.