ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΠΨ

Eπ’ αφορμή του Σχεδίου Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα επ’ αφορμή του άρθρου 12, το οποίο αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ» καλούμε όλους τους αποφοίτους του Τομέα Παιδαγωγικής, Προπτυχιακού ή/και  Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών να δηλώσουν τη στήριξή τους στο αίτημα του Τομέα Παιδαγωγικής για διασφάλιση ίδιων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μελλοντικούς πτυχιούχους των δύο προτεινόμενων προς ίδρυση Τμημάτων με εκείνα που τους διασφάλιζε η φοίτησή τους στο Τμήμα ΦΠΨ, ώστε ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών που παρέχεται να ανταποκρίνεται και σε επιστημονικές, και σε ερευνητικές και σε επαγγελματικές αξιώσεις.

Παρακαλούμε τα ηλεκτρονικά μηνύματά σας να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση thepae@ppp.uoa.gr  έως τις 18/10/2018.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων για τις ειδικεύσεις "Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση"  , "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση" και "Ειδική Αγωγή" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Για να δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων για τις Ειδικεύσεις "Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση"  και "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων για την Ειδίκευση "Ειδική Αγωγή" πατήστε εδώ.