Αρχική σελίδα » Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών... » Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

 

Για να δείτε τον τροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας ως προς τον τρόπο εισαγωγής των υποψήφιων φοιτητών (ΦΕΚ 3133 τεύχος Β΄6.8.2019) πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον τροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας μετά την επανίδρυση του ΠΜΣ (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β΄7.12.2018) πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ διαπίστωσης της συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ διαπίστωσης της πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πατήστε εδώ.

 

 

Μπορείτε να ανοίξετε τον Κανονισμό Λειτουργίας 2017-18 του Π.Μ.Σ. πατώντας εδώ.

Μπορείτε να ανοίξετε τον Κανονισμό Λειτουργίας 2018-19 του Π.Μ.Σ. πατώντας εδώ.