Αρχική σελίδα » Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών... » Προκηρύξεις και Επιλογή Φοιτητών/-τριών

01/06/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β΄7.12.2018, ΦΕΚ 3133, τεύχος Β΄6.8.2019), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

  • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
  • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

Για το κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.

Για την Αίτηση πατήστε εδώ.

17/03/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β΄7.12.2018, ΦΕΚ 3133, τεύχος Β΄6.8.2019), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

  • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»
  • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
  • Από 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή»

 Για τις ειδικεύσεις Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» και «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» δίνεται παράταση μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2023. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν την τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2023.

Για την ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» δίνεται παράταση μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2023. Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 6 Σεπτεμβρίου και οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν την εβδομάδα 11-15 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12:00-14:00.

Για το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.

 Για την Αίτηση πατήστε εδώ.

16/04/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-20

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Για να δείτε το κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.


Εισαγωγή αποφοίτων του Π.Μ.Σ.

Για να δείτε τι προβλέπει η σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. "ΘΕ.Π.Α.Ε.Ε." για τη δυνατότητα εισαγωγής

αποφοίτων του Π.Μ.Σ. σε άλλη Κατεύθυνση του ίδιου Π.Μ.Σ.,

πατήστε εδώ.