Αρχική σελίδα » Επικοινωνία » Επιστασία Κτηρίου Φιλοσοφικής

Επιστασία Κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής

Για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία (ωράρια, είσοδοι, βλάβες κ.ά.) του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Επιστασία Κτηρίου η οποία βρίσκεται στον 4ο όροφο, πάνω από το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, στο 2107277497 και 2107277498.