Αρχική σελίδα » Ερευνητικό Έργο του Π.Μ.Σ. » Εκδόσεις » Τόμος Α'

"Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Διδακτική και Διδακτική Άσκηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας"

Για να ανοίξετε τον 1ο τόμο της σειράς "Εκπαιδευτική Έρευνα και Διαδασκαλία" που επιμελείται και εκδίδει το Π.Μ.Σ. "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου", μπορείτε να πατήσετε εδώ

Ο εν λόγω τόμος αποτελεί τα Πρακτικά της Επιστημονικής Διημερίδας που διοργάνωσε το Π.Μ.Σ. "ΘΕ.Π.Α.Ε.Ε." το 2012, υπό τον τίτλο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Διδακτική και Διδακτική Άσκηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας".