Αρχική σελίδα » Ερευνητικό Έργο του Π.Μ.Σ. » Επιστημονικές Δράσεις » Κατ. "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Κατεύθυνση "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Ερευνητικό Έργο Κατεύθυνσης "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Στην Κατ. "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση" αναπτύχθηκε το ακόλουθο ερευνητικό έργο:

2011 – 2013: “Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά" (2011-2013). Χρηματοδοτούσα αρχή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ ΔΙΠΕΕ.  ΕΣΠΑ/ΕΚΤ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Πράξη: «Μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων για τη μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε μικρή ηλικία και του διαχωρισμού βάσει του φύλου και αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και της ποιότητάς τους»  1.1 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, ΦΠΨ ΕΚΠΑ, Eπιστ. Υπεύθυνοι: Γ. Παπακωνσταντίνου (Επίκ. Καθηγητής Παιδαγωγικής  (2011), Γ. Π.Μάρκου, Καθηγητής Παιδαγωγικής  (2012 – 2013)

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και της προετοιμασίας τους για τη διπλωματική τους εργασία, συμμετείχαν:

(ι) σε επιτόπιες έρευνες στο πλαίσιο των ερευνητικών δράσεων του προγράμματος 

(ιι) σε σχολικούς εμβολιασμούς στο πλαίσιο της Δράσης Προαγωγής Υγείας των Παιδιών Ρομά σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα- Διεθνής Ιατρική- Διαχείριση Κρίσεων Υγείας της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ  και

(ιιι) σε πρακτική άσκηση σε σχολεία με αυξημένο μαθητικό πληθυσμό παιδιών Ρομά.

 • 2007– 2010Ένταξη και Ετερότητα στην Εκπαίδευση (2007-2010). Χρηματοδοτούσα αρχή: Βρετανικό Συμβούλιο (Αρ. Πρωτ. 1427/Γ2 18-12-07) Έγκριση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, ΦΠΨ ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ.Π.Μάρκου, Καθηγητής Παιδαγωγικής,  Συντονίστρια:  Χρυσούλα Αρκούδη, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΑ . Οι μετ. φοιτητές συμμετείχαν στις δραστηριότητες του προγράμματος στο  πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης

2006-2008: “Ένταξη Παιδιών Παλιννοστούντων και αλλοδαπών στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσης" Χρηματοδοτούσα αρχή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Πράξη: «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών»  1.1 Πρόγραμμα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα.Eπιστ. Υπεύθυνος:  Ιωάννης Καράκωστας , Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες του προγράμματος στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και της προετοιμασίας τους για τη διπλωματική του εργασία. 

2004-2006:Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών  Μαθητών". Χρηματοδοτούσα αρχή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ ΔΙΠΕΕ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ),Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Μέτρο: «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών»  1.1 Πρόγραμμα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κατηγοριών Πράξεων α «Ένταξη των παιδιών των ομάδων - στόχων : μουσουλμάνων, τσιγγάνων, παλιννοστούντων, αλλοδαπών, ομογενών στο σχολείο». Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, ΦΠΨ ΕΚΠΑ, Επιστημονικός. Υπεύθυνος  Θ. Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής Παιδαγωγικής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες του προγράμματος στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και της προετοιμασίας τους για τη διπλωματική του εργασία.