Αρχική σελίδα » Ερευνητικό Έργο του Π.Μ.Σ. » Επιστημονικές Δράσεις » Κατ. "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία"

Κατεύθυνση "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφoρία"

16/06/2014

Επιστημονική Συνάντηση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου' (ΘΕΠΑΕΕ) (κατεύθυνση σπουδών: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη) - διοργανώνουν την 1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία.

 Η επιστημονική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 20 και 21 Ιουνίου 2014.

Την Παρασκευή 20 Ιουνίου οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο κτήριο Μαράσλειου Διδασκαλείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαρασλή 4, Αθήνα), με ώρα έναρξης των εργασιών 13.30 και

το Σάββατο 21 Ιουνίου στο κτήριο 'Κωστής Παλαμάς' (Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα), με ώρα έναρξης τις 08.30.

Για να ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα της Διημερίδας, πατήστε εδώ,

ενώ

 για την αφίσα της Διημερίδας, πατήστε εδώ.

Μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. πατώντας εδώ.

Ερευνητικό Έργο Κατεύθυνσης "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία"

 

Στην Κατ. "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη" αναπτύχθηκε το ακόλουθο ερευνητικό έργο:

• 2013 - 2014: Συνεργασία με τη WWF Hellas για την αξιολόγηση του Προγράμματος αυτής "Καλύτερη Ζωή". Συμμετέχει και εκπονεί τη διπλωματική της εργασία η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Καλλιόπη Κοντιζά.

• 2011 – 2013:  “Αειφόρος Ιστιοπλοϊκή Περιήγηση: Ανάπτυξη προϊόντων αειφόρου τουριστικής και εκπαιδευτικής τουριστικής περιήγησης με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών". Χρηματοδοτούσα αρχή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΕΥΔΕ -ΕΤΑΚ, Πράξη: "Υποστήριξη Ομάδων ΜΜ Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης". Κωδικός έργου: 30SMEs2009 - Eπιστ. υπεύθυνη/συντονίστρια έρευνας: Επίκ. Καθ. Μ. Δασκολιά - Συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα και εκπόνησαν διπλωματική εργασία οι μεταπτυχιακές φ.: Παναγιώτα- Μαρία Γρίλλια, Μαρία Πλιώτα

2010 – 2013:   “Metafora - Learning to Learn Together: A visual language for social orchestration of educational activities” Χρηματοδοτούσα αρχή: Ευρωπαϊκή Ένωση, P7-ICT-2009-5, Technology-enhanced Learning STREP Project No.: 257872 Eπιστ. υπεύθυνος ΕΚΠΑ: Καθηγ. Χ. Κυνηγός, Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα και εκπονεί διπλωματική εργασία (σε εξέλιξη) η μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Μαρία Δεβεράκη

2011 – 2012: “Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάπτυξης της δημιουργικότητας”. Χρηματοδοτούσα αρχή: ΕΚΠΑ – ΕΛΚΕ, Πρόγραμμα: "Κατανομή κονδυλίων στα Τμήματα για Χρηματοδότηση της Έρευνας«. Απόφαση: 4ης Γ.Σ.Τμήματος Φ.Π.Ψ. (21/12/2011) - Επιστημ. υπεύθυνη/συντονίστρια έρευνας: Επίκ. Καθ. Μ. Δασκολιά, Eπιστ. υπεύθυνος Τμηματικής πρότασης: Καθηγ. Γ. Σπανός. Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα και εκπονεί διπλωματική εργασία (σε εξέλιξη) η μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Ρέα Φλώρου

2008 – 2011: “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση τεχνικών ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω διαδικτυακών Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης”. Χρηματοδοτούσα αρχή: ΕΚΠΑ – ΕΛΚΕ, Πρόγραμμα «Καποδίστριας». Κωδικός έργου: Κ.Α. 70/4/9855 Eπιστ. υπεύθυνη: Λέκτ. Μ. Δασκολιά. Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα και εκπόνησε διπλωματική εργασία ο μεταπτυχιακός φοιτητής: Θανάσης Δήμου