Αρχική σελίδα » Φοιτητικά Θέματα » Πρόγραμμα Μαθημάτων

01/10/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για την Ειδίκευση "Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση" τα μαθήματα α΄εξαμήνου είναι τα εξής:

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 

1.Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και διδασκαλία

2.Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση (Εισαγωγικό μάθημα Ειδίκευσης 1)

3.Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Β. ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 από τα 3:

1.Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μάθηση για την Αειφορία

2.Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

3. Εισαγωγικό μάθημα Ειδίκευσης 2-Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 Συνολικά 4 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 1 επιλογής)

 

Για την Ειδίκευση "Διαπολιτσιμική Εκπαίδευση" τα μαθήματα α΄εξαμήνου είναι τα εξής:

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 

 1.Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και διδασκαλία

2. Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 Β. ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 από τα 3:

1.Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μάθηση για την Αειφορία

2.Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

3. Εισαγωγικό μάθημα Ειδίκευσης 1-Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση

Συνολικά 4 μαθήματα (2 υποχρεωτικά και 2 επιλογής)

 

Επομένως, το μάθημα "Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και διδασκαλία" προσφέρεται σε πρωινή ζώνη για την Ειδίκευση της Διδασκαλίας Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και σε απογευματινή ζώνη για την Ειδίκευση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

Για τα μαθήματα επιλογής παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης παρακολούθησης για 2 εβδομάδες ώστε να καταλήξετε στο μάθημα/στα μαθήματα που προτιμάτε.  Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος θα κληθείτε να μας ενημερώσετε για την επιλογή σας.

 Για να δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων πατήστε εδώ.

Καλή αρχή!