Αρχική σελίδα » Χρήσιμοι Σύνδεσμοι » Άλλοι Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Άλλοι Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμο βιβλιογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε και στους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link)

Διαδικτυακή πύλη με πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πρόσβαση σε διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές μέσα από τα ιδρυματικά αποθετήρια πολλών πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο. Οι περισσότερες είναι ελεύθερα προσβάσιμες.

Πλήρης κατάλογος όσων βιβλίων έχουν εκδοθεί στα ελληνικά (Από το Ε.Κε.ΒΙ.)

Ανθολόγιο νεοελληνικής Γραμματείας

Για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα.

Σε ψηφιακή μορφή