Αρχική σελίδα » Διοίκηση του Π.Μ.Σ.

Διοίκηση του Π.Μ.Σ.

 

Το Π.Μ.Σ. "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου" διοικείται από Τριμελή Συντονιστική Επιτροπή που αποτελείται από τους:

    • Καθηγήτρια Ευαγγελία Φρυδάκη - Διευθύντρια
    • Καθηγήτρια Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου - Μέλος
    • Επίκουρη Καθηγήτρια Ευανθία-Έλλη Μηλίγκου - Μέλος

Οι Υπεύθυνοι των επιμέρους κατευθύνσεων έχουν ως εξής:

 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θ. Κάββουρα-Σισσούρα - Κατ. "Εκπ. Σχεδιασμός και Διδασκαλία"
 • Επίκουρος Καθηγητής Αθ. Βέρδης - Κατ. "Εκπαιδευτική Αξιολόγηση"
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Μ.-Κ. Δασκολιά - Κατ. "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη"
 • Επίκουρος Καθηγητής Χ. Παρθένης - Κατ. "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"
 • Καθηγητής Π. Κυνηγός - Κατ. "Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση"
 • Καθηγήτρια Α. Γενά - Κατ. "Ειδική Αγωγή"
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Παπακωνσταντίνου - Κατ. "Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης"