Αρχική σελίδα » Διοίκηση του Π.Μ.Σ.

06/11/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το αυριανό μάθημα του κ. Βέρδη μετατίθεται την Παρασκευή 8/11, ημέρα στην οποία προστίθεται και το μάθημα του κ. Φλουρή. Στο γ΄εξάμηνο ορίστηκαν οι αναπληρώσεις των μαθημάτων της κας Γενά και του κ. Γαλάνη.

Διοίκηση του Π.Μ.Σ.

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ. Με βάση σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίστηκαν για την τρέχουσα διετία (2019-2021) τα εξής μέλη:

Διευθύντρια Καθηγήτρια κ. Ευ. Φρυδάκη,

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Καθηγήτρια κ. Α. Γενά,

Μέλη: Επίκουρος Καθηγητής κ. Χρ. Παρθένης, Επίκουρος Καθηγητής κ. Αθ. Μιχάλης, και Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ζ. Σμυρναίου.