Αρχική σελίδα » Ερευνητικό Έργο του Π.Μ.Σ.

Ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ.

Εδώ μπορείτε να πληροφορηθείτε για το ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ., σε δύο άξονες:

α. Τις επιστημονικές δράσεις του Π.Μ.Σ..

β. Τις εκδόσεις του Π.Μ.Σ.

Προσεχώς θα υπάρξει παραπομπή στις περιλήψεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών/-τριών του Π.Μ.Σ., καθώς και στο διαδικτυακό Αποθετήριο Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Ε.Κ.Π.Α., την πλατφόρμα 'Πέργαμος'.